AiguaNatura dels Ports compte amb 37 basses fins ara d’engreix de truita i 35 banyeres de cria on es fan créixer els alevins a partir d’ous dels reproductors que viuen immersos en aquest paratge. Els reproductors, de truita europea i truita irisada, es mantenen en densitats baixes i complementen la seva alimentació amb insectes que cacen al cap vespre i a l’albada.

En el nou funcionament de les instal·lacions les densitats de cultiu seran extremadament baixes ja que no es farà producció a gran escala sinó solsament per abastir les bases de pesca turisme, amb l’objectiu al llarg dels anys d’arribar a una producció ecològica.

L’educació tindrà un paper important tan per a grans com per a menuts estant un dels eixos principals del projecte.

Aiguanatura dels Ports esta distribuïda en 5 nivells al llarg del Barranc de la Conca al Vall del Torscar i cada nivell disposa de diferents basses als que se’ls esta donant diferents usos.

En el nivell 1 es on fem la reproducció i cria de les nostres truites.

El nivell 2 l’hem dedicat a la pesca esportiva responsable per especialistes. Hem adaptat una bassa seminatural amb amagatalls i decoració natural, convertint-la en un petit ecosistema on hem jubilat als nostres reproductors i també hem aclimatat esturions siberians mascles a les nostres aigües. Aquesta bassa esta destinada a la pesca i a la educació, ja que a traves d’aquest grans animals que es poden pescar i retornar a l’aigua volem explicar les diferents especies que tenim a la vegada que ho relacionem a la problemàtica de l’esturió comú totalment extint en les aigües de l’Ebre des dels anys 1970.

Els nivells 3 i 4 de la piscifactoria els hem adaptat a la pesca en família i pesca esportiva. Ensenyem a pescar a petits i grans de manera sostenible sense malmetre la natura i la fauna salvatge.
Durant l’estiu del any 2016 també hem inaugurat una zona de barbacoes i forns per tal de poder cuinar i degustar l’elevada qualitat dels nostres peixos, sempre d’una manera respectuosa dins del indret on ens trobem.

El nivell 5 de la instal•lació encara el tenim per arreglar i esperem l’any vinent poder dedicar-lo a alguna activitat d’aqüicultura sostenible.

Pesca turisme

Pesca turisme

Educació

Educació

Espècies autòctones i/o amenaçades

Espècies autòctones i/o amenaçades

Custodia del Territori

Custodia del Territori

 

a) PESCA TURISME
En la primera fase de la reconversió es destinaran 5 bases a la pesca. En una de les bases es podrà realitzar la pesca sense mort, es tracta d’una basa semi natural envoltada d’espai d’esbarjo integrat dins l’entorn típic dels Ports amb la fauna i flora d’aquestes terres. 
En les altres 4 basses es podrà practicar la pesca per consum propi des d’una passarel·la de fusta just a sobre l’aigua tot sentint la fressa de l’aigua sota els peus mentre la vista es perd a les muntanyes.
En un futur proper es destinaran 4 bases més a la pesca per consum propi en la mateixa instal·lació en una zona adaptada per poder-se cuinar les truites a la brasa i passar un dia complert immersos dins d’aquest indret tan especial envoltats de naturalesa.
Entenem per pesca turisme dos modalitats de pesca:
- pesca per consum
- pesca per retornar a l’aigua

b) EDUCACIÓ
La possibilitat de conèixer com funciona la cria de la truita o d’altres especies, tant peixos com invertebrats es planteja com una vessant important d’AiguaNatura tant pels adults com per als nens. 
En una fase inicial al costat de les basses de pesca hi haurà unes aules de natura per fer tallers per tots els nivells o simplement jugar amb jocs relacionats amb l’aigua.
En un futur s’adequaran espais per les escoles o grups que vulguin aprendre sobre el cultiu d’animals aquàtics
AiguaNatura dels Ports també esta oberta a la recerca en petita escala a traves de les Universitats, centres de recerca o de les empreses del sector, ja que disposa de petites bases que permeten fer un acurat seguiment dels organismes aquàtics criats dins d’un marc normatiu adequat en una Zona Natura 2000. Podent oferir també la possibilitat de practiques per estudiants del sector de l’aqüicultura, la química de l’aigua o sostenibilitat ambiental. [carta presentació pdf]

c) ESPÈCIES AUTOCTONES i/o AMENAÇADES
Inicialment AiguaNatura dels Ports continuarà criant truita europea (Salmo trutta) i truita irisada (Oncorhynchus mykis) tot i que amb el temps es vol aconseguir la cria de truita autòctona mediterrània així com d’altres especies amenaçades o autòctones dels nostres rius.
La qualitat excepcional de l’aigua de les nostres instal·lacions així com las basses semi naturals que existeixen possibiliten un gran ventall d’espècies amb les que poder treballar exitosament.
Actualment estem treballant en col·laboració amb l’administració amb la recerca i coneixement de la cria del Barb de l’Ebre i amb la Truita autòctona mediterrània, amb una finalitat de repoblació en un futur.

c) CUSTODIA DEL TERRITORI
AiguaNatura ha signat un conveni de col·laboració amb Graëllsia (Grup d'estudis i comunicació ambiental) dins de lo que es Custodia del Territori.
La custòdia del territori és un conjunt d’estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics.

 

Objectiu

AiguaNatura dels Ports és una empresa que neix amb l’objectiu de reconvertir una piscifactoria de producció tradicional de truita en un espai nou de coneixement i diversió al voltant de l’aqüicultura, l’aigua i l’educació ambiental, des d’un vessant sostenible i d’esbarjo, per grans i petits.

Entorn

Dins d’un entorn indescriptible per la seva màgia i bellesa natural, que té com a protagonista principal l’aigua, es planteja la possibilitat d’adaptar unes instal·lacions productives envellides pel temps i amb un gran recorregut històric dins del patrimoni industrial de la Vall del Toscar, en un lloc obert a tothom per passar una bona estona desconnectant de la civilització i gaudint de la natura dins d’un espai Natura 2000 a més de Reserva de la Biosfera.

Creixement

AiguaNatura dels Ports és un projecte de llarg recorregut que de mica en mica anirà desenvolupant diferents aspectes complementaris dins del món de l’aqüicultura com son la pesca turisme, l’educació ambiental, la recerca i la defensa de la biodiversitat a través d’espècies autòctones amenaçades, sempre sota un prisma de sostenibilitat amb l’entorn, coneixement i educació ambiental.

Disseny totsdos.com